• info@kekfabutor.hu
  • +36 70 5076052

Garancia

Jótállás és garancia

A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok, azok érvényesíthetőségének határideje, helye és feltételei: 

• A jótállásra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. Rendelet; a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet; valamint a Polgári Törvénykönyv 248. §-a szabályozza. A szavatossági jogokra vonatkozó rendelkezéseket a Polgári Törvénykönyv 305. § - 311/A. §-ai tartalmazzák.
 
• A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A forgalmazó a fogyasztási cikkel együtt köteles a jótállási jegyet átadni a fogyasztónak. A fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.
 
• A kötelező jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. 
 
• A jótállás időtartama meghosszabbodik a kijavítási időnek azzal a részével, amely alatt a fogyasztó a dolgot nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállás érvényesíthetőségének határideje a dolognak vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
Jelentős dologrésznek minősül:  korpusz bútoroknál frontfelület;